surface collection
Coming Soon:
 •   LUCERN LAKE 20MM   ETA: 20-Aug-2018    
 •   LUCERN LAKE 30MM   ETA: 20-Aug-2018    
 •   ORION 20MM   ETA: 20-Aug-2018    
 •   MIRAMA BRONZE 30mm   ETA: 20-Aug-2018    
 •   EVEREST WHITE 30mm   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Textile White 3200 x 1500 x 6mm Satin   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Iron Moss 3200 x 1600 x 20mm Satin   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Iron Copper 3200 x 1600 x 12mm Satin   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Finger Drill Bit 023/35 720-107   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Iron grey 3200 x 1600 x 12mm Satin   ETA: 20-Aug-2018    
 •   EVEREST WHITE 20mm   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Calacatta 01 6mm Silk   ETA: 20-Aug-2018    
 •   Bianco Diamante 30mm   ETA: 21-Aug-2018    
 •   Gris Diamante 30mm   ETA: 21-Aug-2018    
 •   Bianco Diamante 20mm   ETA: 21-Aug-2018    
 •   Angelo White 30mm   ETA: 22-Aug-2018    
 •   Angelo White 20mm   ETA: 22-Aug-2018    
 •   Sardinian White 20mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Polar white 20mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Sardinian White 30mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Polar White 30mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Smokey Taupe 30mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Charcoal Grey 20mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   Charcoal Grey 30mm   ETA: 23-Aug-2018    
 •   COBOLT BLACK 2CM   ETA: 27-Aug-2018    
 •   COBOLT BLACK 3CM   ETA: 27-Aug-2018    
 •   MARIPOSA BUFF 30mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   EVEREST WHITE 30mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   ADIRONDACK BIRCH 30MM   ETA: 31-Aug-2018    
 •   ADIRONDACK BIRCH 20MM   ETA: 31-Aug-2018    
 •   ALEUTIAN WHITE 20mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   COLUMBIA GREY 20mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   ST HELENS WHITE 30mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   COLUMBIA GREY 30mm   ETA: 31-Aug-2018    
 •   Angelo White 20mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Angelo White 20mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Angelo White 30mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Nero Venato 30mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Nero Venato 20mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Angelo White 30mm   ETA: 03-Sep-2018    
 •   Sardinian White 30mm   ETA: 07-Sep-2018    
 •   Smokey Taupe 30mm   ETA: 07-Sep-2018    
 •   Sardinian White 20mm   ETA: 07-Sep-2018    
 •   Charcoal Grey 30mm   ETA: 07-Sep-2018    
 •   Charcoal Grey 20mm   ETA: 07-Sep-2018    
 •   Calacatta 01 12mm Polished   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Strata Argentum Riverwashed 3200 x 1600 x 12mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Nero Marquina 12mm Silk   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Basalt Black 3200 x 1600 x 12mm Satin   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Nero Marquina 12mm Pol   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Iron Corten 3200 x 1600 x 12mm Satin   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Iron Moss 3200 x 1600 x 12mm Satin   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Angelo White 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Angelo White 20mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Beton 3200 x 1600 x 20mm Silk   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Calacatta 01 12mm Silk   ETA: 14-Sep-2018    
 •   RIVER WHITE 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   SILVER WAVES 30MM   ETA: 14-Sep-2018    
 •   BALTIC BROWN 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   BALTIC BROWN 20mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   STEEL GREY LEATHERED/HONED20mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   NERO CLASSIC 20mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   NERO SUPREME 20mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   NERO HONED 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   NERO CLASSIC 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   Strata Argentum Riverwashed 3200 x 1600 x 12mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   NERO SUPREME 30mm   ETA: 14-Sep-2018    
 •   400mm Dia Neolith Blade   ETA: 14-Sep-2018    
thomas logo

Welcome to The Thomas group Site

The Thomas Group is a major supplier of slab granite, marble, limestone, slate, Samsung Radianz and Quarella to the trade.